Tedavi

Dişlerde oluşan çürüklerin ve onların sebep olduğu sonuçların, dolgu, restorasyon ve kanal tedavisi gibi tedavi yöntemlerin kullanılarak giderilmesini amaçlayan bilim dalıdır.

Dişlerde oluşan çürüklerin ve onların sebep olduğu sonuçların, dolgu, restorasyon ve kanal tedavisi gibi tedavi yöntemlerin kullanılarak giderilmesini amaçlayan bilim dalıdır. Genelde halkın dolgu olarak adlandırdığı restorasyonları içeren daldır.

Konservatif Tedavi:

Dişlerin canlılığına zarar vermeden sadece dentin seviyesine kadar inmiş çürüklerin temizlenip doldurulması işlemlerini kapsayan tedavilerdir. Çürük temizlendikten sonra vakanın durumuna ve/veya tercihe göre amalgam, kompozit  cam ionomer  veya kompomer gibi değişik türde materyallerle doldurulur. Çok sığ olanlar dışında anestezi altında çalışılır genelde bir seansta bitirilir.
Dolgu materyali olarak sıklıkla amalgam veya kompozit materyaller kullanılsa da son yıllarda amalgamın hazırlanışı esnasında kullanılan cıvanın buharının toksik bir malzeme olması ve kompozit materyallerin çok gelişerek amalgamın sağlamlığına ulaşması yanında estetik olması sayesinde amalgama alternatif olup hak ettiği yeri almıştır. Ama yine de estetiğin çok önemli olmadığı bazı vakalarda amalgam dolgular tercih edilebilmektedir.

Endodontik Tedavi (kanal tedavisi)

Pulpa odası denilen diş sinirinin bulunduğu odacığın harabiyetinde ve/veya buraya kadar ilerlemiş çürüklerde uygulanan tedavidir. Dişin sinirleri kök kanalının ucuna kadar temizlenip doldurulur. Kanallar doldurulmadan önce tamamen kuru ve steril olmalıdır. Bu yüzden kök ucunda iltihap oluşmuş köklerin kanal tedavisi birkaç seanslık pansumanlar sonunda tamamlanır. Daha sonra da üzerine dolgu ve/veya kron yapılarak restore edilmesi gerekir. Anestezi altında çalışılır 1-3 seansta bitirilir. Siniri alınan dişte sıcak soğuk hassasiyeti ve ağrı olmaz.

Bu sitenin içeriği, kullanıcıyı sağlık amaçlı bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler, hiçbir zaman bir hekim tedavisinin ya da konsültasyonunun yerini alamaz. Site içeriği, asla kişisel teşhis ya da tedavi yönteminin seçimi için değerlendirilemez.